חשבונות

חולמים להציג בפניכם חשבונות לתשלום, אתם תהיו במצב מסוכן. יתכן שתפנה לחוק כדי לפרק את עצמך. אם תשלם את החשבונות, בקרוב תעשה פשרה בסכסוך חמור כלשהו. לנהל חשבונות כנגד אחרים, מנבא כי יתרחשו מקרים לא נעימים בעסק שלך, מה שפוגם את החלקות בניהולו. עבור אישה צעירה שומרת ספרים החולמת לצבור חשבונות, מציינת שיהיו לה בעיות בעסקים ובענייני אהבה | אבל איזה אדם ראוי ישכנע אותה לתת דין וחשבון על אושרו. המעסיקים הנוכחיים יכבדו אותה.