גְעִיָה

לשמוע חיות צעירות מבעימות בחלומות שלך, מנבא שיהיו לך חובות ודאגות חדשות, אם כי לא בהכרח לא נעימות.