פריחות

לחלום לראות עצים ושיחים בפריחה, מציין זמן של שגשוג נעים מתקרב אליך.