מכות

מציין פגיעה בעצמך. אם תקבל מכה, צרות במוח יאיימו עליך. אם אתה מגן על עצמך, גידול בעסקים יבוא בעקבותיו.