בואה-מכווץ

לחלום על זה זהה לחלום על השטן זה מעיד על זמנים סוערים והמון רע. לאחר מכן תתנתק ההתנתקות מהאנושות. להרוג אחד זה טוב.