סְלִיל

לחלום על סלילים, מציין שעבודה חשובה תעבור עליך, ותחומי העניין שלך יושפעו לרעה אם אתה מתרשל בהעברת אותה עבודה.