ברגים

חולם על ברגים, מסמל כי מכשולים אדירים יתנגדו להתקדמותך. אם הברגים ישנים או שבורים, הציפיות שלך יוכפלו על ידי כשלים.