בקבוקים

בקבוקים טובים לחלום אם הם מלאים היטב בנוזל שקוף. תתגבר על כל המכשולים בענייני הלב, יתקיימו אירוסים משגשגים. אם יהיה ריק, הצרות הקרובות יעטפו אתכם ברשתות של עיצוב מרושע, שממנו תאלצו להשתמש באסטרטגיה כדי להתנתק.