פליז

לחלום על פליז, מציין שתתרומם במהירות במקצועכם, אך בעוד שלגובה מוצק ככל הנראה תפחדו בסתר מנפילת הון.