לִנְעוֹר

לשמוע חוצפה בתחתית, זה משמעותי לבשורות או לחדשות לא רצויות.