נְשִׁימָה

להתקרב לאדם בחלום עם נשימה טהורה ומתוקה, ראוי לשבח תהיה ההתנהלות שלך, ובעקבותיו תבצע השלמה רווחית של עסקאות עסקיות. נשימה אם עוברת, מעידה על מחלה ונכפים. איבוד נשימה, מציין כישלון אות בו נראה שההצלחה מובטחת.