מבשל

לחלום להיות בממסד מתבשל עצום, פירושו רדיפה לא צודקת על ידי פקידי ציבור, אך בסופו של דבר תוכיח את חפותך ותתרומם הרבה מעל הרודפים שלך. להתבשל בצורה כלשהי בחלומותיכם, מציין חרדה כבר בהתחלה, אך בדרך כלל מסתיים ברווח ובסיפוק.