כלות רסן

לראות חתיכות רסן בחלומות שלך, מנבא שתכנע ותגבר על כל מכשול שמתנגד לקידום שלך או לאושר שלך. אם הם נשברים או נשברים אתה תופתע לעשות ויתורים לאויבים,