מְטַאטֵא

לחלום על מטאטאים, מציין חסכון ושיפור מהיר בהון שלך, אם המטאטאים חדשים. אם הם נראים בשימוש, אתה תפסיד בספקולציות. כדי שאישה תאבד מטאטא, מנבא שהיא תוכיח אישה ועוזרת בית לא נעימה.