בֵּית זוֹנוֹת

לחלום להיות בבית בושת, מציין שתיתקל בבושה באמצעות הפינוק החומרי שלך.