לִזכּוֹת

לחלום שאתה זוכה מפשע, מציין שאתה עומד לבוא ברכוש יקר, אך קיימת סכנה של תביעה משפטית לפני שתקבל את החזקה. לראות אחרים מזוכים, מנבא שחבריך יוסיפו הנאה בעבודתך.