אחים

לראות את אחיך מלאי אנרגיה בחלום, תהיה לך סיבה לשמוח על עצמך, או על מזלם הטוב | אך אם הם עניים ומצוקה, או מתחננים לעזרה, תקראו בקרוב למוות, או שאובדן חמור כלשהו יציף אתכם או אותם.