תְאוֹ

אם אישה חולמת שהיא הורגת הרבה תאו, היא תתחיל במפעל אדיר, אך על ידי אכיפת כוח הרצון והפקרת הנאות חומריות, היא תזכה לשבחים מצד גברים, והיא עשויה לקבל איחולים הטובים. באפלו, שנראית בחלום, מחמירה אויבים עיקשים וחזקים אך טיפשים. הם יצהירו נגדכם באומץ אבל בדיפלומטיה תימלטו מאסון רב.