באגים

לחלום על באגים מציין שכמה סיבוכים מרדניים מגעילים יעלו בחיי היומיום שלך. משפחות יסבלו מחוסר זהירות של משרתים, ומחלות עשויות לבוא בעקבותיה.