פַּר

מציין שחברים אדיבים יקיפו אותך אם אתה בסכנה מאויבים. מבטיחים לך בריאות טובה. ראה בול.