אַקרוֹבָּט

לחלום לראות אקרובטים, מציין כי הפחדים המטופשים של אחרים ימנעו ממך לבצע תוכניות מסוכנות. כדי לראות את עצמך אקרובי, תהיה לך תחושה לענות עליה, וקיומך ייעשה כמעט בלתי-נסבל על ידי ערימת אויביך. כדי לראות נשים נוהגות, מסמן כי שמך יטופל בזדון ובכפייה. גם האינטרסים העסקיים שלך יופגעו. עבור אישה צעירה שחולמת שהיא רואה אקרובטים בטייץ, מסמל שהיא תביע טובת גברים.