כרוב

זה רע לחלום על כרוב. הפרעות עלולות לגרום להתפרעות בכל צורה שהיא. לחלום לראות כרוב ירוק, פירושו נאמנות באהבה ובגידה בנישואין. לחתוך ראשי כרוב, מציין שאתה מהדק את מיתרי הפורענות סביבך על ידי הוצאות מפוארות.