מַלשִׁינוּת

לחלום שאתה הנושא של קלומיות, מציין כי האינטרסים שלך יסבלו בידי רכילות הרעה. עבור אישה צעירה זה מזהיר אותה להיזהר מהתנהלותה, שכן תנועותיה נצפות באופן ביקורתי על ידי אנשים המתיימרים להיות ידידיה.