סיכת קמיע

לחלום על סיכת קמיע, מציין איזשהו אירוע עצוב יקרוב בקרוב את תשומת ליבך.