מקל

כדי לראות את קנה הצומח בחלומך, מנבא התקדמות חיובית לעבר הון. לראות את זה נחתך, מציין כישלון מוחלט בכל ההתחייבויות.