פָּמוֹט

לראות פמוט הנושא נר שלם, מציין כי עתיד מזהיר מונח לפניך מלא בבריאות, אושר וחברים אוהבים. אם ריק, ההפך.