סֶרֶן

לחלום לראות קפטן של פלוגה כלשהי, מציין את שאיפותיך הנעלות ביותר יתממשו. אם אישה חולמת שמאהבה הוא קפטן, היא תוטרד הרבה בזכות קנאה ויריבות.