מַחסָנִית

חולמת על מחסניות, מנבאת מריבות ומחלוקות אומללות. איזה גורל לא נעים מאיים עליך או מישהו שקשור אליך קשר הדוק. אם הם ריקים, יהיו שונות טיפשית באסוציאציות שלך.