נגר

כדי לראות נגרים בעבודתם, מנבא שתעסוק במאמצים כנים להעלות את הונך, למעט בילוי אנוכי או מה שמכונה בילוי.