עֲגָלָה

לראות כרכרה, מרמז שתהיה סיפוק וכי תבקר. לרכוב באחד, תהיה לך מחלה שתעבור בקרוב, ותיהני מבריאות ומעמדות יתרון. לחלום שאתה מחפש כרכרה, תצטרך לעבוד קשה, אך בסופו של דבר תהיה לך יכולת הוגנת.