חָבִית

לראות אחד מלא, מציין זמנים משגשגים וחגיגות. אם הם ריקים, חייך יהיו ריקים מכל שמחה או נחמה מהשפעות חיצוניות.