קופה

לחלום על קופת מזומנים מלאה, מציין כי סיכויים חיוביים ייפתחו סביבך. אם הוא ריק, תחוו החזרים דלים.