קופאית

כדי לראות קופאית בחלום שלך, מציין שאחרים ידרשו את רכושך. אם אתה חייב מישהו כזה, תנהג במרמה בעיצובים שלך על אדם עשיר כלשהו.