קָתֶדרָלָה

לחלום על קתדרלה בזבזנית עם כיפותיה המתרוממות לחלל, מציין שאתה תהיה בעל אופי קנאה וכמיהה אומללה לבלתי מושג, נפשי ופיזי | אבל אם אתה נכנס אתה תהיה מרומם בחיים, כשיש למלוויך המלומדים והחכמים.