יוצר כסאות

לחלום לראות יוצר כסאות, מציין שדאגה מעבודה נעימה לכאורה תעמוד מולך.