לִנְזוֹף

להעיד על ילדך, או על בנך, או על צעיר כלשהו, ​​מציין כי העקרונות הנדיבים שלך ישמרו עליך, והון יתווסף למתנות שלך.