חדרנית

לראות חדרנית, מציין מזל רע ושינויים שהוחלטו יבוצעו. עבור אדם החולם להתעלס עם חדרנית, מראה שהוא צפוי למצוא לעצמו מושא ללעג בגלל התנהלות לא-דיסקרטית ורצון טקט.