אַלוּף

חולמת על אלוף, מציינת שתזכה בחברות הכי חמה של אדם כלשהו בכבודך ובהתנהגותך המוסרית.