צדקה

חולמת לתת צדקה, מציינת כי יוטרדו עם תחנונים לעזרה של העניים והעסק שלך ייעצר. חולמים לתת למוסדות צדקה, על זכות החזקה שלך לסלילת רכוש תערער. דאגות ובריאות לקויה יאיימו עליך. לצעירים שחולמים לתת צדקה, מבשרים שהם יתעצבנו על ידי יריבים רמאים. חולמת שאתה מושא של צדקה, מבשרת שתצליח בחיים אחרי תקופות קשות עם צרות.