מֶרְכָּבָה

חולם לרכוב במרכבה, מנבא שהזדמנויות חיוביות יציגו את עצמן וכתוצאה מכך יועילו לטובתך אם תשתמש בהם בצדק. ליפול או לראות אחרים נופלים מאחד, מציין עקירה מעמדות גבוהות.