צניעות

חולם להיות נבוך, מציין שלא נבונה לנהל את ענייניך. לחלום שאתה מעביר טשטוש לאחר, מסמל שיהיה לך בן זוג חסר מזג בעסקים או בנישואין. עבור הורים שחולמים לבסס את ילדיהם, מציין שהם יהיו רופפים בדרך לתקן אותם, אך הם יצליחו להביא אותם לגידול בכבוד.