תַחתוֹנִית

עבור אישה החולמת על כימיה, מציין שהיא תשמע רכילות שלילית על עצמה.