תרנגולות

לחלום לראות לידה של תרנגולות, מציין דאגה מטיפולים רבים, שחלקם יוכיחו לרווח שלך. תרנגולות צעירות או בוגרות למחצה, מסמלות מפעלים ברי מזל, אך כדי להפוך אותן כך תצטרכו להפעיל את כוחכם הפיזי. כדי לראות תרנגולות הולכות לשהות, אויבים מתכננים לעבוד לך רע. לאכול אותם, מציין כי אנוכיות תפגע בשמך הטוב. עסקים ואהבה יישארו במצבים רעועים.