שיפוניר

כדי לראות או לחפש דרך שיפון, מציין שיהיו לך ציפיות מאכזבות. לראות אחד לפי הסדר, מציין חברים נעימים ובידור.