התבגרות

חולם שאתה מחפש להתבונן, מנבא שתמלא בזריזות עמדות של כבוד לא מסודרות. אם תציע הערצה, תיפרד במפורש משייכות יקרה כלשהי בתקווה לקדם אינטרסים מהותיים.