חנות סין

עבור סוחר בסין שחולם שהחנות שלו נראית ריקה, מנבא שיהיו לו מהפכים בעסק שלו, ובתוך כך תקופה קודרת תבוא. ראה כלי אוכל.