הִתקַדְמוּת

חולמת להתקדם בכל אירוסין, מציינת את העלייה המהירה שלך להעדפה ולגשמת ענייני הלב. כדי לראות אחרים מתקדמים, מנבא שחברים ימלאו עמדות חסד בקרבתך.