מתפתל

לחלום על מטלטלות, יהיו לך משימות קשות שהגדירו אותך, אך על ידי חריצות ותעשייה תוכל להשיג אותן ולהיות משגשג מאוד. בעיני החקלאי זה מציין רווח מקציר שופע | לאישה צעירה, זה מציין בעל חסכן ונמרץ.