צוֹפֶן

לחלום על קריאת צופן, מצביע על כך שאתה מעוניין במחקרים ספרותיים, ועל ידי לימוד מתמיד תכיר היטב את הרגליהם וחייהם של הקדמונים.