מִנזָר

חולמים על קלוזר, מבשרים על חוסר שביעות רצון מהסביבה הנוכחית, ובקרוב תחפשו סביבות חדשות. עבור אישה צעירה החולמת על קלויז, מנבא כי חייה יהפכו לא אנוכיים על ידי התייסרות הצער.